نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
  • سایت
  • وب
Search
شما در اين صفحه هستيد: پرسشنامه KMAT
پرسشنامه سنجش مدیریت دانش سازمانی کمينه


 

پرسشنامه سنجش مدیریت دانش سازمانی

 پرسشنامه پیش رو، به منظور سنجش مدیریت دانش در شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 24 سوال بسته می­باشد که حوزه­های مختلف مدیریت دانش را پوشش می­دهد. خواهشمند است ضمن تکمیل مشخصات جمعیت شناختی، جواب­های خود را از یکی از 5 گزینه ارائه شده، انتخاب نمایید. این پرسشنامه بی­نام بوده و اطلاعات شما محرمانه تلقی می­شود. لطفا در هنگام تکمیل پرسشنامه، کاربرد و کارایی ابزارهای زیر را به عنوان "فناوری­های مدیریت دانش" که در خوارزمی مورد استفاده قرار می­گیرند، مدنظر قرار دهید.

·    فایلر (اتوماسیون اداری)

·    ایمیل

·    مرکز اسناد

·    نظام پیشنهادها

·    نرم افزار OSS

 

پیشاپیش از حسن همکاری شما کمال تقدیر و تشکر بعمل می­آید.

باتشکر

معاونت طرح و توسعه

 

 برخی اصطلاحات بکار رفته در این پرسشنامه:

  ·    شکاف دانشی (Knowledge Gap): اختلاف میان دانشی که هم اکنون در سازمان وجود دارد و آن دانشی که باید در سازمان موجود باشد تا سازمان بتواند به یاری آن، به اهداف خود دست یابد.


  ·    فناوری اطلاعات با محوریت نیروی انسانی (Human-centered Information Technology): طراحی انعطاف­پذیر به کمک ابزارهای فناوری اطلاعات که بتوان امور مربوط به نیروی انسانی را با تاکید بر رعایت جنبه­های اجتماعی، تسهیل و مدیریت کرد.


   ·    تسهیم دانش (Knowledge Sharing): به اشتراک­گذاری دانش در سازمان


   ·    دانش ضمنی (Tacit Knowledge): به دانشی اشاره دارد که در پی تجربه‌ها، مهارت‌ها و دانایی‌های شخصی، در اذهان مردم پدید می‌آید و به آسانی نمی­توان آن را بیان کرد (به عنوان مثال، یك محقق باهوش، دارای بینشی است كه به ثبت اختراع جدیدی منجر می­شود).


   ·    حافظه سازمانی (Institutional Memory): هدف حافظه سازماني تأمين اطلاعات مناسب براي رويه‏هاي سازماني است که معمولا نمي‏توان آن­ها را در جايي غير از سازمان خود آموخت. نمونه‏هايي از حافظه سازماني عبارتند از: واژگان فني و اصطلاحات مخصوص یک سازمان، درس­هاي فرا گرفته شده از پروژه‏هاي سازمان، خط مشي‏ها و راهبردهای سازمان.


   ·    پایگاه دانش (Knowledge Base): مجموعه­ای از قواعد، دستورها و اسناد دانشی.


   ·    سنجه نرم و سنجه سخت (Soft and Hard Measure): به سنجه­هایی که به آسانی و با واحدهای معمول قابل اندازه­گیری­اند، سنجه سخت گفته می­شود؛ مانند تعداد دوره­های آموزشی در در ماه یا هزینه پروژه. سنجه نرم به آسانی و با واحدهای معمول قابل اندازه­گیری نیست؛ مانند سطح رضایت مشتری.